... na naší práci stojí vaše stavby ...

KARIÉRA

AKTUALITY

DOKUMENTY

multiple_files-512

O NÁS

       Jsme významnou, ryze českou, stavební společností, která působí na českém trhu od roku 1992. Od svého založení se specializujeme na provádění úprav zemin. Disponujeme dostatečnou kapacitou vlastních kvalifikovaných zaměstnanců a špičkové techniky, abychom byli schopni realizovat požadavky svých obchodních partnerů v krátkém čase, vysoké kvalitě a rozumné cenové úrovni. V zájmu zvyšování kvality, posílení ochrany životního prostředí a zvýšení bezpečnosti práce jsme plně certifikováni podle norem ISO 9001 včetně nadstavby SJ-PK, ISO 14001 a OHSAS 18001. Nedílnou součástí naší společnosti je středisko laboratoří, díky kterému jsme schopni navrhnout technologii úprav zemin na míru každé realizované stavbě.

        Jsme hrdým členem ekonomicky spřízněné skupiny firem ZBA.

IMG_3872Společnost ZBA GeoTech patří k průkopníkům technologie úprav zemin v České republice.
Zlepšování a stabilizace zemin „na místě“ je ekonomická a k životnímu prostředí přívětivá technologie, díky které lze při provádění zemních prací zásadním způsobem snížit časovou náročnost výstavby, zvýšit výslednou kvalitu prováděného díla a snížit ekonomickou náročnost v porovnání s běžně navrhovanými a používanými postupy. Technologie samotná spočívá v úpravě a zlepšení vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin. Nejčastěji používané úpravy zemin probíhají přidáním a zamísením odpovídajícího množství pojiva – aktivního vzdušného vápna, cementu nebo jejich směsí. V některých případech lze využít alternaci v podobě přimísení elektrárenských popílků, strusek, umělohmotných vláken, produktů z odsíření elektráren. Určení druhu pojiva, návrh směsi a tloušťku upravované vrstvy jsme schopni stanovit na základě výsledků průkazních zkoušek pro danou stavbu, které zpracovávají naši specialisté ze střediska laboratoří. Pro kontinuální zamísení pojiva do zeminy používáme těžké zemní frézy. Dávkování pojiv provádíme samojízdnými dávkovači DSP 240-12 vlastní konstrukce. Samozřejmostí je provedení rovnání, hutnění a případná korekce vlhkosti upravovaných zemin. Při použití této technologie dosahuje následujících efektů: zvýšení únosnosti, zvýšení pevnosti v prostém tlaku, snížení namrzavosti, zlepšení zrnitostní křivky, zvýšení stability po saturaci vodou, snížení indexu plasticity, zvýšení optimální vlhkosti, zvýšení hodnoty CBR, zvýšení odolnosti proti mrazu.

IMG_7207Moderní, efektivní a k životnímu prostředí šetrná technologie, která je založená na druhotném zpracování konstrukčních vrstev vozovek na místě. Použitím této technologie dochází k zásadnímu zrychlení oprav a rekonstrukcí vozovek při současném vylepšení parametrů konstrukční vrstvy. Recyklace konstrukčních vrstev za studena na místě je vhodná pro rekonstrukce dálnic, silnic všech tříd, obecní i účelové komunikace. Návrh vhodné receptury a potřebné tloušťky upravované vrstvy probíhá na základě průkazních zkoušek, které jsme schopni zajistit. Samotná realizace probíhá v následujících krocích: rozpojení stávající konstrukční vrstvy těžkou recyklační frézou při současné dotaci směsi vodou, reprofilace a předrovnání, nadávkování hydraulického nebo speciálního silničního hydraulického pojiva samojízdným dávkovačem, zamísení pojiva do upravované vrstvy, finální urovnání a hutnění. V případě potřeby je možné hydraulické pojivo doplnit asfaltovou emulzí. Takto upravená vrstva zaručuje vyšší technickou úroveň původní vozovky s rovnoměrnými pevnostními parametry v celém svém profilu.

JablotronNaše společnost je výrobcem dávkovače sypkých příměsí DSP 240-12, který jsme schopni namontovat na libovolný podvozek podle přání zákazníka.
Ve svých servisních dílnách dále nabízíme možnost smluvních oprav stavebních, zemědělských a lesnických strojů a ostatních technických zařízení. Součástí našich dílen je mycí box, kde jsme schopni zajistit kompletní očistu servisovaných strojů a zařízení.  Svým zákazníkům nabízíme následující služby: základní údržba a servis, opravy hydraulických systémů, renovace pístnic, renovace čepů a pouzder, elektro opravy, dělení kovových materiálů (řezání, autogen, plazma), sváření, povrchové úpravy.

LDD3

Od svého zřízení bylo toto pracoviště zaměřeno na laboratorní a polní zkoušky mechaniky zemin, s návazností na řešení problematik zakládání staveb, výstavby zemních konstrukcí násypů, zásypů, zemních hrází, skládek odpadů, podkladních vrstev vozovek a speciálních úprav zemin technologiemi zlepšení, zpevnění, stabilizace a recyklace technologiemi „road mix“. Odborníci s dlouholetou praxí ve zkušebnictví, geotechnice a geologii jsou připraveni řešit Vaše problémy při návrzích úprav nevhodných a podmínečně vhodných zemin pro použití: při zakládání objektů, podloží vozovek pozemních komunikací, zeminových desek podlah průmyslových a logistických areálů, sypanin pro zemní hráze, minerálních těsnění a drenážních vrstev skládek odpadů. Obdobně lze pokrýt požadavky na použití druhotných surovin do zemních konstrukcí. Středisko laboratoří běžně zajišťuje průkazní a kontrolní, laboratorní i polní zkoušky. Pracoviště střediska laboratoří je vybaveno moderní laboratorní a zkušební technikou, včetně zařízení pro polní odběry neporušených vzorků zemin, statické a rázové zatěžovací zkoušky (kontrola hutnění, sedání s dlouhodobou konsolidací – plate-loading test), tuhými deskami plošných rozměrů 0,05 až 0,75 m2 s možností vyvození a registrace síly do 1.000 kN. Pro snímání tlaků a deformací používáme mechanické i elektronické systémy s vysokou přesností. Výsledky zkoušek zpracováváme počítačovými programy do samostatných protokolů. Pracoviště má vypracovaný vnitřní systém kontroly řízení jakosti podle norem ISO 9001, dodržuje podmínky metrologie ve smyslu zákonů 505/1990 Sb., 119/2000 Sb., vyhl. MPO ČR č. 263 (povinné ověřování pracovních a stanovených měřidel) a připravuje akreditaci hlavních laboratorních a polních zkušebních postupů. Průběžně jsou zaváděny nové ČSN, EN a ČSN CEN ISO/TS, včetně obnovy a doplňování potřebných laboratorních zařízení.

KONTAKTY

Jiří Červený
specialista geotechniky

+420 606 603 423

Jaroslav Musil

technik geotechniky
+420 602 110 903
musilj@zba.cz

Martin Vondruš
technik geotechniky
+420 606 705 886
vondrusm@zba.cz

KONTAKTY

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jakub Bahník
ředitel
+420 602 640 710
bahnikj@zba.cz

Ing. Pavel Frič
ekonom
+420 606 746 063
fricp@zba.cz

STAVEBNÍ ÚSEK

Ing. Jindřich Brzobohatý
příprava staveb
+420 602 445 960
brzobohatyj@zba.cz

Dušan Ričany
realizace staveb
+420 724 046 775
ricanyd@zba.cz

SEKRETARIÁT

Dana Kubová
sekretariát
+420 602 161 421
kubovad@zba.cz

Libor Křenek
účtárna
+420 602 109 860
krenekl@zba.cz

STAVBYVEDOUCÍ

Marek Andres
stavbyvedoucí
+420 602 180 641
andresm@zba.cz

Ing. Jiří Divoký
stavbyvedoucí
+420 724 004 055
divokyj@zba.cz

David Christoph
stavbyvedoucí
+420 602 181 086
christophd@zba.cz

TECHNICKÝ ÚSEK

Stanislav Semerák
technik, SEB
+420 606 754 736
semeraks@zba.cz

Václav Vecko
mistr dílen
+420 606 748 524

veckov@zba.cz

Matěj Bahník
technik
+420 728 865 935
bahnikm@zba.cz

SÍDLO:

ZBA GeoTech s.r.o.
Nademlejnská 651/7
190 00 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 25296787
DIČ: CZ699000232

PROVOZOVNA:

ZBA GeoTech s.r.o.
Slavoňov 82
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 471 872
číslo datové schránky: pxccq3b

Vítejte na webu skupiny ZBA