... na naší práci stojí vaše stavby ...

KARIÉRA

AKTUALITY

DOKUMENTY

multiple_files-512

O NÁS

       Jsme významnou, ryze českou, stavební společností, která působí na českém trhu od roku 1992. Od svého založení se specializujeme na provádění úprav zemin. Disponujeme dostatečnou kapacitou vlastních kvalifikovaných zaměstnanců a špičkové techniky, abychom byli schopni realizovat požadavky svých obchodních partnerů v krátkém čase, vysoké kvalitě a rozumné cenové úrovni. V zájmu zvyšování kvality, posílení ochrany životního prostředí a zvýšení bezpečnosti práce jsme plně certifikováni podle norem ISO 9001 včetně nadstavby SJ-PK, ISO 14001 a OHSAS 18001. Nedílnou součástí naší společnosti je středisko laboratoří, díky kterému jsme schopni navrhnout technologii úprav zemin na míru každé realizované stavbě.

        Jsme hrdým členem ekonomicky spřízněné skupiny firem ZBA.

IMG_3872Společnost ZBA GeoTech patří k průkopníkům technologie úprav zemin v České republice.
Zlepšování a stabilizace zemin „na místě“ je ekonomická a k životnímu prostředí přívětivá technologie, díky které lze při provádění zemních prací zásadním způsobem snížit časovou náročnost výstavby, zvýšit výslednou kvalitu prováděného díla a snížit ekonomickou náročnost v porovnání s běžně navrhovanými a používanými postupy. Technologie samotná spočívá v úpravě a zlepšení vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin. Nejčastěji používané úpravy zemin probíhají přidáním a zamísením odpovídajícího množství pojiva – aktivního vzdušného vápna, cementu nebo jejich směsí. V některých případech lze využít alternaci v podobě přimísení elektrárenských popílků, strusek, umělohmotných vláken, produktů z odsíření elektráren. Určení druhu pojiva, návrh směsi a tloušťku upravované vrstvy jsme schopni stanovit na základě výsledků průkazních zkoušek pro danou stavbu, které zpracovávají naši specialisté ze střediska laboratoří. Pro kontinuální zamísení pojiva do zeminy používáme těžké zemní frézy. Dávkování pojiv provádíme samojízdnými dávkovači DSP 240-12 vlastní konstrukce. Samozřejmostí je provedení rovnání, hutnění a případná korekce vlhkosti upravovaných zemin. Při použití této technologie dosahuje následujících efektů: zvýšení únosnosti, zvýšení pevnosti v prostém tlaku, snížení namrzavosti, zlepšení zrnitostní křivky, zvýšení stability po saturaci vodou, snížení indexu plasticity, zvýšení optimální vlhkosti, zvýšení hodnoty CBR, zvýšení odolnosti proti mrazu.

IMG_7207Moderní, efektivní a k životnímu prostředí šetrná technologie, která je založená na druhotném zpracování konstrukčních vrstev vozovek na místě. Použitím této technologie dochází k zásadnímu zrychlení oprav a rekonstrukcí vozovek při současném vylepšení parametrů konstrukční vrstvy. Recyklace konstrukčních vrstev za studena na místě je vhodná pro rekonstrukce dálnic, silnic všech tříd, obecní i účelové komunikace. Návrh vhodné receptury a potřebné tloušťky upravované vrstvy probíhá na základě průkazních zkoušek, které jsme schopni zajistit. Samotná realizace probíhá v následujících krocích: rozpojení stávající konstrukční vrstvy těžkou recyklační frézou při současné dotaci směsi vodou, reprofilace a předrovnání, nadávkování hydraulického nebo speciálního silničního hydraulického pojiva samojízdným dávkovačem, zamísení pojiva do upravované vrstvy, finální urovnání a hutnění. V případě potřeby je možné hydraulické pojivo doplnit asfaltovou emulzí. Takto upravená vrstva zaručuje vyšší technickou úroveň původní vozovky s rovnoměrnými pevnostními parametry v celém svém profilu.

JablotronNaše společnost je výrobcem dávkovače sypkých příměsí DSP 240-12, který jsme schopni namontovat na libovolný podvozek podle přání zákazníka.
Ve svých servisních dílnách dále nabízíme možnost smluvních oprav stavebních, zemědělských a lesnických strojů a ostatních technických zařízení. Součástí našich dílen je mycí box, kde jsme schopni zajistit kompletní očistu servisovaných strojů a zařízení.  Svým zákazníkům nabízíme následující služby: základní údržba a servis, opravy hydraulických systémů, renovace pístnic, renovace čepů a pouzder, elektro opravy, dělení kovových materiálů (řezání, autogen, plazma), sváření, povrchové úpravy.

Středisko laboratoří ZBA GeoTech se zaměřuje na problematiku zakládání plošných objektů, navrhování řešení neúnosných poměrů podloží a další geotechnické aspekty staveb. Ke každé zakázce je přistupováno individuálně se snahou navrhnout řešení, které splní požadavky stavby s ohledem na co nejnižší technickou, časovou a finanční zátěž pro objednatele. V tomto ohledu má naše středisko mnohaleté zkušenosti a reference v Čechách i zahraniční. V případě zájmu, či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na některém z přiložených telefonních čísel.

Realizujeme například
– Statické (hutnící) zatěžovací zkoušky dle ČSN 72 006, 73 6190
– Dynamické (rázové) zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6192
– Problematika zakládání – pozemní stavby, komunikace, zpevněné plochy, konstrukce násypů, zásypů, zemních hrází – návrhy optimálních řešení
– Návrhy receptur pro speciální úpravy zemin pojivy technologiemi „ROAD MIX“ zlepšení, stabilizace, stmelení, pro plošné i liniové stavby

Laboratorní a polní zkoušky mechaniky zemin
– Proctor standard, proctor modifikovaný (PS)/ (PM)
– Kalifornský index únosnosti (CBR)
– Okamžitý index únosnosti (IBI)
– Odběry neporušených vzorků zemin
– Stanovení polní vlhkosti, objemové hmotnosti
– Zrnitostní rozbor
– Konzistenční meze (mez plasticity a tekutosti)
– Pevnost v tlaku směsí upravených pojivy
v různém časovém intervalu, po sycení
vodou a zmrazovacích cyklech

KONTAKTY

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jakub Bahník
ředitel
+420 602 640 710
bahnikj@zba.cz

STAVEBNÍ ÚSEK

Ing. Jan Vaněček
příprava staveb a rozpočty
+420 602 445 960
vanecekj@zba.cz

Dušan Ričany
realizace staveb a dispečink
+420 724 046 775
ricanyd@zba.cz

SEKRETARIÁT

Bc. Jitka Kubečková
správní a personální agenda
+420 607 913 024
kubeckovaj@zba.cz

Milena Valášková
účtárna
+420 605 310 823
valaskovam@zba.cz

STAVBYVEDOUCÍ

Marek Andres
stavbyvedoucí
+420 602 180 641
andresm@zba.cz

TECHNICKÝ ÚSEK

Stanislav Semerák
technik, SEB
+420 606 754 736
semeraks@zba.cz

Roman Umlauf
mistr dílen
+420 603 468 665
umlaufr@zba.cz

Václav Vecko
servisní specialista
+420 606 748 524

veckov@zba.cz

Matěj Bahník
technik
+420 728 865 935
bahnikm@zba.cz

LABORATOŘ MECHANIKY ZEMIN

Jaroslav Musil
vedoucí laboratoře
+420 602 110 903
musilj@zba.cz

Jan Břečka
laborant

+420 728 665 551
breckaj@zba.cz

Vít Dobrý
technik
+420 722 764 676
dobryv@zba.cz

SÍDLO:

ZBA GeoTech s.r.o.
Nademlejnská 651/7
190 00 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 25296787
DIČ: CZ699000232

PROVOZOVNA:

ZBA GeoTech s.r.o.
Slavoňov 82
549 01 Nové Město nad Metují

číslo datové schránky: pxccq3b

Vítejte na webu skupiny ZBA