ZBA Geotech
ZBA Kovotech
ZBA Engineering
Stasis ZBA
Stasis ZBA Servis
Pentar ZBA
Hydroflex ZBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo společnosti:
ZBA GeoTech společnost s ručením omezeným
Nademlejnská 651/7
190 00 Praha 9 - Hloubětín

Poštovní a dodací adresa:
Slavoňov 82
Nové Město nad Metují, 549 01

IČ: 25296787
DIČ: CZ699000232
více informací

 

ZB Group

Odborníci s dlouholetou praxí ve zkušebnictví, geotechnice a geologii jsou připraveni řešit Vaše problémy při zkoušení a návrzích úprav nevhodných zemin základových půd objektů, podloží vozovek pozemních komunikací, zeminových desek podlah průmyslových a logistických areálů, sypanin pro zemní hráze, minerálních těsnění i drenážních vrstev skládek odpadů. Obdobně lze pokrýt požadavky pro aplikace druhotných surovin do zemních konstrukcí. Pracoviště úspěšně řešilo řadu laboratorních a polních zkoušek i návrhů technologií (poloprovozními pokusy včetně zhutňovacích) pro elektrárenské popílky včetně fluidních, strusky, hlušinové důlní odvaly i stavební recyklace včetně technologií recyklace stávajících konstrukčních vrstev vozovek hydraulickými pojivy. Laboratoře dále běžně zajišťují jak průkazní tak kontrolní laboratorní i polní zkoušky pro nestmelené a hydraulickými pojivy upravované zeminy (paty násypů, násypy, zemní pláně), konstrukční vrstvy vozovek silničních komunikací, vzletových a přistávacích letištních drah, podkladů průmyslových podlah apod. Dlouhodobě navrhujeme úpravy jinak nepoužitelných zemin v zemních směsích s pojivy typu vzdušných CaO, cementů, kombinovaných a speciálních pojiv, jako je Doroport TB, Dorosol, Glorit, Consolid, RoadBond atd.

Pracoviště je vybaveno moderní laboratorní a zkušební technikou, včetně zařízení pro polní odběry neporušených vzorků zemin, statické a rázové zatěžovací zkoušky (kontrola hutnění, sedání s dlouhodobou konsolidací - typ Plate-Loading test), tuhými deskami plošných rozměrů 0,05až 0,75 m2 s možností vyvození a registrace síly do 1000 kN. Pro snímání tlaků a deformací používáme mechanické i elektronické systémy s vysokou přesností. Výsledky zkoušek zpracováváme počítačovými programy do samostatných protokolů. Pracoviště má vypracovaný vnitřní systém kontroly řízení jakosti podle norem ISO 9000, dodržuje podmínky metrologie ve smyslu zákonů 505/1990 Sb., 119/2000 Sb., vyhl. MPO ČR č. 263 (povinné ověřování pracovních a stanovených měřidel) a připravuje akreditaci hlavních laboratorních a polních zkušebních postupů. Průběžně jsou zaváděny nové ČSN, EN a ČSN CEN ISO/TS, včetně obnovy a doplňování potřebných laboratorních zařízení.

Kontakty : 

Tel. e-mail
vedoucí střediska

Jaroslav Musil


602 110 903 musilj@zba.cz
specialista geotechniky Červený Jiří
606 603 423
technik geotechniky Vondruš Martin
606 705 886
vondrusm@zba.cz

   


 

© 2014 ZB Group - včechna práva vyhrazena