ZBA Geotech
ZBA Kovotech
ZBA Engineering
Stasis ZBA
Stasis ZBA Servis
Pentar ZBA
Hydroflex ZBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo společnosti:
ZBA GeoTech společnost s ručením omezeným
Nademlejnská 651/7
190 00 Praha 9 - Hloubětín

Poštovní a dodací adresa:
Slavoňov 82
Nové Město nad Metují, 549 01

IČ: 25296787
DIČ: CZ699000232
více informací

 

ZB Group

 
Profil Společnosti

Společnost ZBA GeoTech společnost s ručením omezeným patří k průkopníkům aplikace úpravy zemin v České republice. Byla založena v roce 1992. Vedení firmy a technické zázemí naleznete na adrese Slavoňov 69, 549 01 Nové Město nad Metují. Pro další informace a spojení navštivte prosím stránku Kontakty. Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru našeho působení nás staví do přední pozice na tuzemském trhu. Prioritními prvky jsou pro nás kvalita odvedené práce a spokojenost zákazníka. Stručný průřez našich referencí můžete najít v sekci Referenční stavby (oblast zpracování zemin) a v sekci Produkty (přístroje pro laboratoře zemin). Komplexní přehled našich činností.

ZBA GeoTech se zabývá technologií zlepšování málo vhodných a nevhodných zemin vápnem, hydraulickými pojivy a provádění stabilizací zemin včetně dávkování pojiv. Při výstavbě zemních konstrukcí inženýrských i pozemních staveb se k úpravě nevhodných zemin používá příměsí práškových hydraulických pojiv. Především aktivního vzdušného vápna (Proviacal s výrazně nižší prašností), cementu nebo kombinací vápna a cementu. Ke zlepšení a zpevnění zemin lze využít jiné nestandardní materiály jako elektrárenské popílky, produkty z odsíření elektráren, umělohmotná vlákna, pro minerální těsnění příměs bentonitu. Promíchání pojiva se zeminami se provádí technologií kontinuálního mísení zemními frézami. Použitím této technologie ve specifických podmínkách staveb výrazně zefektivní zemní práce, sníží náklady na výstavbu a zajistí vysokou výstupní kvalitu díla bez nákladných druhotných sanačních opatření. Určení druhu pojiva, tloušťky vrstvy (vrstev) a návrh směsi se stanovuje na základě průkazních zkoušek pro danou stavbu. Kontinuelní úpravy zemin příměsí hydraulických pojiv jsou plně v souladu se zásadami ČSN 736133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací". Výše uvedené technologie lze využít nejen k zřízení stálých zabudovaných konstrukcí, ale též k budování dočasných montážních ploch pro zakládání a montáž stavebních objektů. Dále provádíme hutnění upravených zemin těžkými válci.

Dávkování pojiva provádíme dávkovači pojiv na podvozcích typu TATRA 815 6x6, šířka záběru dávkování 2,30 m, obsah zásobníku pojiva 12 m3, v těžších a neúnosných terénech pak dávkovači na podvozcích se čtyřmi nápravami T 815 8x8 s obsahem zásobníku 12 m3. Dávkování pojiv je prováděno pomocí samojízdných dávkovačů s přesným řízením dávkování v závislosti na rychlosti pojezdu. Pro provedení technologie mísení pojiv se zeminou jsou používány zemní frézy typu výrobce HAMM RACO 450 o výkonu motoru 370 kW/503 HP, šířka záběru 2,35 m, hloubka záběru max. 0,50 m nebo typ výrobce WIRTGEN WR 2500 o výkonu motoru 455 KW, šířce záběru 2,43 m a pracovní hloubkou 0 až 0,5 m. Dodávky práškových hydraulických pojiv (aktivního vzdušného vápna, cementu atp.) od výrobce na stavby se uskutečňují pomocí velkoobjemových firemních přepravníků např. typu SPITZER SF 2437. Dávkování pojiva se provádí na základě provedených průkazních zkoušek pro jednotlivé stavby. Druh pojiva a jeho procentuelní množství stanovuje konkrétně smlouva o dílo.

Dávkování pojiva kontrolují průběžně strojníci pomocí plechové vany o rozměru 707x707 mm, přes kterou přejíždí dávkující prostředek, následně je takto nadávkovaný vzorek převážen pomocí digitální váhy a přepočtením se stanový je – li množství pojiva v souladu se stanoveným požadavkem. Pokud je kontrolou zjištěno, že dávka neodpovídá požadovanému množství, provádí se bezprostředně úprava dávkování s opětnou kontrolou až do doby kdy je množství v souladu s požadovanou dávkou. Pro hutnění stabilizovaných zemin používá firma hutnící techniky – např. válec vibrační typ VV 200 D, výkon 85 kW, celková hmotnost 16.200 kg nebo HAMM typ 3520HT o celkové hmotnosti 19.600 kg. Pro rovnání stabilizovaných zemin je používán například grader.

Dále se společnost zabývá výrobou dávkovačů pojiv a laboratorních přístrojů.

Vliv na životní prostředí

Technologie zlepšování zemin vápnem je prováděna materiály a stroji tak, aby byl minimalizován vliv na životní prostředí.

Je používán nový výrobek bezprašného vápna obchodní značky PROVIACAL společnosti LHOIST. Používání bezprašného vápna výrazně snižuje množství prašných částic s negativním vlivem na pracovníky, stroje a obecně na životní prostředí v okolí prováděných staveb.


Certifikát ISO 9001

 
Výpis z obchodního rejstříku  najdete zde

© 2014 ZB Group - včechna práva vyhrazena